| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Časovnica SUK

Page history last edited by Darja Kramar 10 years ago

 

ČASOVNICA za Slovenske učne kroge september 2013

 

 

  1. Priprava , 16. - 22. september  2013

Teden 0

Prejeli boste vabilo za vključitev v wiki skupino in objavili svoje testno sporočilo. Vzpostavili boste kontakt s koordinatorjem in skrbnikom učnih krogov.Pripravili boste svoje učence in dijake za projektno delo, se z njimi pogovorili o odgovornosti, zadolžitvah, znanju, pričakovanjih, nalogah in organizaciji.Objavili boste svoje prvo testno sporočilo, da preverite, če vse povezave delujejo. V primeru težav se obrnete na skrbnika učnega kroga.

 

2. Predstavitve, 23. - 29. september 2013

1. teden

Delo v učnih krogih se začne z dobrodošlico skrbnika učnega kroga.Učitelji in učenci/dijaki pripravijo svojo predstavitev s fotografijo, video posnetkom ali drugače. Zaželjena je predstavitev šole in kraja.

Predstavitve naj bodo zanimive in ustvarjalne.

 

3. Vprašanja, 30.september - 13. oktober 2013

2., 3. teden

Vsaka sodelujoča skupina objavi raziskovalno vprašanje, ki je lahko obrazloženo z največ petimi podvprašanji, in zadovolji vsem sprejetim kriterijem kvalitete.. 

 

4. Raziskovanje in odgovori, 14. oktober - 17. november 2013

4. - 10.teden

Vsaka skupina raziskuje in odgovarja na vprašanja vseh partnerjev, obenem že prejema odgovore ostalih. 

 

5. Raziskovalne naloge, 18. november - 8. december 2013

10.-13.teden

Vsaka skupina pripravi povzetek vseh prejetih odgovorov združenih s svojim znanjem, ki je vključen v raziskovalno nalogo.  

 

6. Zaključek, 9. - 15. december 2013

14. teden

Vsaka skupina objavi poslovilne misli in nekaj učencev/dijakov izpolni vprašalnik.

Uradno učne kroge zaključi skrbnik učnih krogov s sklepnimi mislimi. 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.